Personální agentura SOLIDEX s.r.o

Zahraničním pracovníkům musíte nově zajistit ubytování, lékaře i návrat do země

Další povinností je zajistit zahraničním zaměstnancům lékařskou péči a také návrat do země původu. Potvrzení o těchto skutečnostech je nově vyžadováno jako příloha žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Co musíte zahraničním pracovníkům zajistit

Od začátku července platí, na základě ochranného opatření ministerstva zdravotnictví, upravený režim v realizaci programů ekonomické migrace, který stanovil zaměstnavatelům nové povinnosti. Ti tak musí zahraničním zaměstnancům nově zajistit ubytování, lékařskou péči a návrat do země původu. Potvrzení o těchto skutečnostech je vyžadováno jako příloha žádosti o zaměstnaneckou kartu, kterou uchazeč předloží vízovému centru ve Lvově.

Doklad musí mít formu prohlášení zaměstna­vatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

 
  • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
  • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
  • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

Jak upozorňuje ministerstvo vnitra, v případě žadatelů o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit (včetně zaměstnaneckých karet, modrých karet apod.) je předložení dokladu podmínkou pro vyznačení víza, tj. v případě kladného rozhodnutí o žádosti bude žadatel vyzván, aby doklad předložil (podobně jako se předkládá potvrzení o cestovním zdravotním pojištění) společně s pasem před samotným vylepením vízového štítku. Žadatel nemusí předkládat originál, postačí sken (zaměstnavatel jej tedy může zaslat žadateli e-mailem).

V případě žadatelů o schengenská víza (za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit) je předložení dokladu podmínkou pro podání žádosti.


Zpět